دفتر مدیریت زمان

دفاتر مدیریت زمان و برنامه ریزی و کاربرگهای کنترل آموزشی

برنامه ریزی برنامه ریزی عبارتست از طرح ریزی هوشمندانه جهت استفاده ی بهینه از امکانات به منظور دست یابی به اهداف  با در نظر گرفتن هدف گذاری ، مدیریت زمان ، درک توانایی ها و شناخت محیط و امکانات که در راستای دستیابی به این هدف حمایت کامل دانش آموز ، کنترل دلسوزانه اولیاء و بررسی های منطقی ناظر ، میتواند موفقیتهای بزرگی را به ارمغان آورد.

انجام آنچه را كه مي‌تواني و يا مي‌انديشي كه مي‌تواني، آغاز كن! در جسارت؛ نبوغ، اقتدار و انفجار نهفته است!

واحد زماني هفته براي برنامه‌ريزي و كنترل

در زندگي روزمره برنامه‌هاي پيش‌بيني نشده‌اي وجود دارد كه ما را در اجراي ساعتهاي دقيق تعريف شده در برنامه‌هاي روزانه ناتوان خواهد كرد، لذا بسيار پيش مي‌آيد كه مجريان برنامه‌ها بنا به دلايلي نه چندان قابل پيش‌بيني در اجراي بخش‌هايي از برنامه خود باز مي‌مانند. با برنامه‌ريزي هفتگي و در نظر گرفتن چند نوبت آزاد در طول هفته، براي رفع اين مشكلات مي‌توانيم به‌سادگي اقدام كنيم وبه برنامه هاي بازمانده جامه‌ي عمل بپوشانيم.

  نقش محوري مديريتي دانش‌آموز در برنامه‌ريزي تحصيلي

    « هيچكس به اندازه خود آدم دل نمي‌سوزاند» اين جمله يك اعتقاد عمومي است، هيچكس به اندازه خود آدم از جزئيات و‌ مشكلات زندگي شخصي، آگاه نمي‌باشد پس بهتر است با مشورت و راهنمايي يك كارشناس برنامه‌ريزي كه ترجيحاً آشنايي كامل با روشهاي برنامه‌ريزيداشته باشد و با مديريت كامل خود، ‌اقدام به طراحي و برنامه‌ريزي نماييم.

رقابت با خويشتن و شناخت دقيق خود

رقيب اصلي هر كس، خود او است، هر روز بايد از روز قبل و هر هفته بايد از هفته‌هاي قبل موفق‌تر باشد اين همان سبك و سياقي است كه بزرگان نيز برآن سفارش كرده‌اند، دائماً در تلاش باشيد تا قابليتها و توانايي‌هاي خود را بشناسيد و با غلبه بر سستي و تنبلي مسير پيشرفت را قدم به قدم طي كنيد .

رقابت با گروه و تعيين معيارهاي حركت

پس از بررسيها و پيگيريهاي ناظر مربوطه و مقايسه جامعه آماري كلاس و مركز و مجموعه شركت كنندگان در هر حركت تستي مي‌توان براساس معيارهاي منطقي روند تحصيلي يك دانش‌آموز را ارزيابي نمود و براي برنامه‌ريزيهاي بعدي از اين اطلاعات به خوبي استفاده كرد، و بنابر تعريفي ديگر مي‌توان خود را در يك حركت گروهي نيز قرار داد .پس بياييد ايمان بياوريم كه :برنامه ريزي اتلاف وقت نيست بلكه سرمايه گذلري در وقت است

جدول و برنامه‌ريزي اوليه ماهيانه، هفتگي و روزانه

دانش‌آموز مي‌تواند با تغييرات احتمالي و نتايج بدست آمده در هر هفته برنامه‌ريزي متمايزي براي خود داشته باشد و برنامه خود را قبل از شروع ثبت نمايد. اين برنامه با تطبيق كامل كلاسهاي درس مدرسه و آزمونهاي هفتگي و تستهاي جامع آزمايشي صورت مي‌گيرد. ( اين صفحه هرماه يكبار آمده است كه در صورت نياز دانش آموز آنرا براي ديگر هفته ها كپي مينمايد )

جدول ثبت مطالعات  و فعاليتهاي آموزشي هفتگي

دانش‌آموز با ‌ارزيابي حجم كاري خود در ابتداي هفته اساس برنامه هفتگي خود را تنظيم مي‌نمايد. در طول هفته، هر روز كه موفق به انجام هر فعاليت درسي مي‌شود زمان آن را در ستون روز مربوطه با توجه به عنوان مطالعه انجام شده  پرمي‌كند و پايان هر روز در رديف مجموع ساعات مطالعه روزانه، مجموع زمانهاي فعاليت روزانه را  بطور جداگانه ثبت مي‌كند و در پايان هفته پس از تكميل ستون مجموع ساعات مطالعه هر درس در هفته مي‌تواند مجموع زمانهاي مطالعات خود را بر اساس يكي از مراحل مطالعاتي ، ثبت نمايد

  جدول ثبت سایر فعاليتهاي شخصي هفتگي و نظر دانش آموز، اوليا و ناظر

دانش‌آموز در اين سال با برنامه‌ريزي‌اي كاملاً همسو و هماهنگ با فعاليتهاي تشريحي به ميزان كمي هم به فعاليت تستي مي‌پردازد ، هدف بصورت كلان تمرين تعميقي و از سويي رويارويي با شيوه‌هاي تستي است، در حجمي مطابق با توان هر دانش‌آموز، كه قطعاً هر چقدر قابليت علمي و توانايي رفتاري دانش‌آموزدر سطح بالاتر باشد مي‌تواند بهتر نتيجه بگيرد. دانش‌آموز در هر قسمت بصورت روزانه فعاليتهاي خود را ثبت خواهد كرد .

  ابزارهاي اصلي در اجراي دقيق برنامه :‌ 1- وجود ناظر تحصيلي و پيگيري مستمرايشان 2- مديريت انرژي و هماهنگي قواي دروني و تمركز حواس 3- مديريت زمان و استفاده از زمانهاي مفيد غيرمنتظره و مرده همراه با تطبيق زمان انجام برنامه با زمان پيش بيني شده  4- اقدامات اصلاحي و حفظ تعادل و اراده قوي  5- حفظ انگيزه اوليه و همسو كردن نيروها  6- مرور و يادآوري هدف در فاصله‌هاي زماني كوتاه.

 و اما اصول يادگيري :

اصل رجعتهاي مفيد – اين اصل توضيح مي دهد كه بهترين روش براي مطالعه توزيع مناسب مراحل مختلف مطالعه هر مبحث (10 مرحله) در ايام مختلف هفته با فاصله زماني مشخص مي باشد به اين معني كه با پرهيز از گنجاندن كل مراحل پشت سرهم و تمام كردن مراحل يك مبحث در يك روز با رعايت حداقل 24 ساعت بين اجراي هر مرحله تا مرحله بعد به خاطر سپاري و ماندگاري مطالب را در ذهن خود افزايش دهيد و با برگشت به موضوعات مطالعه شده بتوانيد در عرض چند دقيقه به مرور آنها بپردازيد

اصل مطالعه به روز – اين جمله كه درس هر روز را همان روز بخوانيد سالهاست به شما توصيه مي شود ولي اگر بدليل اراده ضعيف و مشكلات روزمره‌گي تا به حال نتوانسته‌ايد با تصميمي قاطع به اين امر بپردازيد يادتان باشد مناسبترين زمان استفاده از اين رهنمود خيلي ساده همين سال است چرا كه شيوه شب امتحاني به يقين جوابگو نخواهد بود.

اصل تقسيم بندي انرژي و روحيه – آدمي هميشه شروع هر كاري را با بيشترين انرژي آغاز مي كند، اين بد نيست ولي حفظ اين انرژي و روحيه در بلند مدت (30 هفته) از عهده هر آدمي خارج است . دلسردي، ياس، خستگيو يكنواختي آفاتي هستند كه در اين راه گريبانگيرند  و موجب تضعيف روحيه دانش آموزان مي گردند كه شما مي‌توانيد با برنامه ريزي دقيق و حفظ ارتباط با ناظر برنامه خود از اين مشكل بشدت دوري كنيد.

در اين سال تحصيلي چقدر ‌بايد مطالعه و فعاليت علمي كرد؟

ساعات مربوط به امور ضروري –  168 = ساعات فعاليت و مطالعه در هفته

در تمام اهداف حرفه ‌اي و قدم هاي بزرگ زندگي بجز اموري مثل خوابيدن ، غذاخوردن ، استحمام و عبادت در اين سال تحصيلي ضرورتي بر توجه به امور ديگر نيست حال به صورت منصفانه امور ضروري خود را تعريف كنيد و زمان مورد نظر را براي آنها در نظر بگيريد در ايامي كه به مدرسه مي رويد توجه كنيد كه ساعات كلاسهاي درسي را نيز به امور ضروري خود بيافزاييد.  

وبصورت پيشنهادي

46=(42+80) 168 = ( 42 ساعت حضور براي كلاسهاي مدرسه +  ساعات مربوط به امور ضروري خواب (50) ، خوراك(20) ، امور يوميه(10) )   –168 = ساعات فعاليت و مطالعه در هفته با در نظر گرفتن ساعات كلاسهاي مدرسه  .

يعني در حدودروزي4 تا 5/6 ساعت مطالعه و فعاليت علمي  مفید مي تواند براي يك دانش آموز مهيا گردد .