دوره های کامپیوتر

در سال تحصیلی 93-92 با دانش آموزان خوب دبستان پسرانه حنان در حال یادگیری برنامه هایی از ویندوز هستیم، یاد می گیریم چگونه با سیستم عامل ویندوز دوست شویم و آن را تحت کنترل در آوردیم.

یاد گرفتیم در برنامه نقاشی طرح دلخواه خود را بکشیم و آن را کپی کنیم و ذخیره نمائیم، یاد می گیریم چگونه در برنامه واژه پرداز طرحی از برنامه نقاشی بکشیم و قرار دهیم.

می توانیم نامه دلخواه خود را تایپ کنیم یا تحقیقات خود را با کمک دستگاه رایانه انجام دهیم، یاد می گیریم پژوهش های را برای دیگران کنفرانس کنیم و به زیبایی به نمایش درآوریم.

یاد می گیریم با کمک رایانه تصاویر مورد نظر خود را با سلیقه تغییر دهیم و آز آن استفاده نمائیم.به یاری خداوند و دوستان خوبم توانستیم در سال تحصیلی حاضر موفقیت کوچکی کسب نمائیم به امید کسب موفقیت های بیشتر

مریم دزفولی

نمونه ای اندک از کارها دانش آموزان خوب راهنمایی پسرانه:

bmw Mersedes benz English بازی رایانه امریکایی