اردوی ستارگان سال 1397

اردوی ستارگان، یکی از خاطره انگیز ترین برنامه های حنان در طول سالهای حضورش بوده است... اردویی متفاوت به شکلی جذاب و متفاوت برای ستارگان حنان...

 

اردوی ستارگان 97 - پسران

اردوی ستارگان 97 - دختران