اطلاعیه شماره 1 ثبت نام داخلی ( ویژه سال تحصیلی 99-1398)

امسال به امید پروردگار و با همت سفیران مدرسه دوستی و گفت و گو و یاری خانواده بزرگ حنان گامی بلند به سمت کیفی سازی مجموعه برخواهیم داشت .     از 10 ام اسفند پروسه‌ی ثبت نام داخلی با اعلام و فراخوان مدیران واحد ها آغاز می شود و تا ظرفیت 2/3 ( دو سوم) سال آتی هر پایه را مدیر محترم می تواند با مصوبه ی شورای انجمن اولیا و کادر اجرایی مرکز خود آغاز کند و تا قبل از 25 اسفند  1397 گزارش آن را برای موسسه ارسال نماید.لذا از کلیه ی مدعوین که جزء دانش آموز تلاشگر و منتخب هر مجموعه می باشند در خواست می گردد در تاریخ و ساعات اعلام شده مراجعه نمایند.

  •  مراجعه به سایت برای تکمیل فرم برای همه داوطلبان داخلی و خارجی لازم می باشد.