امتحانات نیمسال دوم (سال تحصیلی 98-1397)

 


برای دریافت بر روی گزینه مورد نظر کلیک نمایید.متوسطه 2


 98/3/1 : دین و زندگی :

سوالات : دهم / یازدهم        پاسخنامه : دهم / یازدهم
98/3/2 : تاریخ :

سوالات :  یازدهم        پاسخنامه :  یازدهم
98/3/5 : ریاضی / فیزیک :

سوالات :  دهم / یازدهم ریاضی - یازدهم تجربی        پاسخنامه : دهم / یازدهم ریاضی - یازدهم تجربی
98/3/7 : عربی :

سوالات :  دهم / یازدهم        پاسخنامه : دهم / یازدهم
98/3/9 : ادبیات فارسی :

سوالات :  دهم / یازدهم        پاسخنامه : دهم / یازدهم
98/3/11 : شیمی / هندسه :

سوالات :  دهم / یازدهم        پاسخنامه : دهم / یازدهم
98/3/13 : زبان / حسابان - زیست :

سوالات :  دهم / یازدهم ریاضی - یازدهم تجربی        پاسخنامه : دهم / یازدهم ریاضی - یازدهم تجربی
98/3/18 : فیزیک / شیمی :

سوالات :  دهم ریاضی - دهم تجربی / یازدهم        پاسخنامه : دهم ریاضی - دهم تجربی / یازدهم
98/3/20 : هندسه - زیست / آمار و احتمال - ریاضی تجربی :

سوالات :  دهم ریاضی - دهم تجربی / یازدهم ریاضی - یازدهم تجربی       پاسخنامه : دهم ریاضی - دهم تجربی / یازدهم ریاضی - یازدهم تجربی
98/3/18 : سواد رسانه / زمین شناسی :

سوالات :  دهم / یازدهم        پاسخنامه : دهم / یازدهم

 

متوسطه 1


98/2/28 : ادبیات :

سوالات : هفتم / هشتم / نهم         پاسخنامه : هفتم / هشتم / نهم
98/3/1 : دین و زندگی :

سوالات : هفتم / هشتم / نهم         پاسخنامه : هفتم / هشتم / نهم
98/3/5 : ریاضی :

سوالات : هفتم / هشتم / نهم         پاسخنامه : هفتم / هشتم / نهم
98/3/7 : زبان انگلیسی :

سوالات :  هفتم / هشتم / نهم        پاسخنامه : هفتم / هشتم / نهم
98/3/11 : علوم تجربی :

سوالات :  هفتم / هشتم / نهم        پاسخنامه : هفتم / هشتم / نهم
98/3/13 : عربی :

سوالات :  هفتم / هشتم / نهم        پاسخنامه : هفتم / هشتم / نهم
98/3/18 : اجتماعی :

سوالات :  هفتم / هشتم / نهم        پاسخنامه : هفتم / هشتم / نهم
98/3/19 : انشاء ( مهارت های نوشتاری ) :

سوالات :  هفتم / هشتم / نهم        پاسخنامه : هفتم / هشتم / نهم
98/3/20 : قرآن :

سوالات :  هفتم / هشتم / نهم        پاسخنامه : هفتم / هشتم / نهم
98/3/21 : تفکر - ریاضی تکمیلی - آمادگی دفاعی :

سوالات :  هفتم / هشتم - هشتم 2 / نهم        پاسخنامه : هفتم / هشتم - هشتم 2 / نهم