بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان و ریاست منطقه 6 از مجتمع دختران

بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان تهران

و

ریاست آموزش و پرورش منطقه 6 تهران

از مجتمع دختران حنان

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید...

Untitled-1Untitled-1
تصاویر مرتبط