حنانی ها و مسابقات منطقه 6 تهران سال تحصیلی 98-1397
  • کسب مقام دوم انفرادی شطرنج منطقه 6 ( مهیار اکبری  )

  • کسب مقام چهارم تیمی شطرنج منطقه 6 ( مهیار اکبری ، دانیال حسامی ، محمدرضا صاحبی )

  • کسب مقام سوم انفرادی بدمینتون منطقه 6 ( هلنا افخم )

  • کسب مقام چهارم تیمی بدمینتون منطقه 6 ( هلنا افخم ، ساینا سروش ، حنانه وفایی )

تصاویر مرتبط