امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396


برای دریافت بر روی گزینه مورد نظر کلیک نمایید.ســـــــــــــــــــــــــــــــوالات :                                                              پاســـــــــــــــــــــخنـــامه :


 •   دین و زندگی : دهم / یازدهم / چهارم/ انسانی  >>>>>>>>>>>>>>    دهم / یازدهم / چهارم / انسانی

•  زیست : دهم / یازدهم                                     >>>>>>>>>>>>>>   دهم / یازدهم

•  هندسه : دهم / یازدهم                                   >>>>>>>>>>>>>>   دهم / یازدهم

•  شیمی : چهارم                                              >>>>>>>>>>>>>>   چهارم

•  جغرافیا : چهارم انسانی                                  >>>>>>>>>>>>>>   چهارم انسانی

•  زبان : چهارم / انسانی                                     >>>>>>>>>>>>>>   چهارم / انسانی

•  شیمی : دهم / یازدهم                                    >>>>>>>>>>>>>>   دهم / یازدهم

ریاضی : دهم/ یازدهم ریاضی                            >>>>>>>>>>>>>>    دهم/ یازدهم ریاضی

ریاضی : یازدهم تجربی/ چهارم انسانی               >>>>>>>>>>>>>>   یازدهم تجربی/ چهارم انسانی

 حساب و دیفرانسیل: چهارم ریاضی                    >>>>>>>>>>>>>>  چهارم ریاضی

 زیست: چهارم تجربی                                         >>>>>>>>>>>>>>  چهارم تجربی

جغرافیا: دهم                                                    >>>>>>>>>>>>>>  دهم

نگارش : دهم/ یازدهم                                        >>>>>>>>>>>>>> دهم / یازدهم

زبان انگلیسی : دهم/یازدهم                              >>>>>>>>>>>>>>  دهم/یازدهم

زبان فارسی : چهارم                                         >>>>>>>>>>>>>>  چهارم

علوم اجتماعی : چهارم انسانی                         >>>>>>>>>>>>>>  چهارم انسانی

انسان و محیط زیست : یازدهم                          >>>>>>>>>>>>>>  یازدهم

آمار و احتمالات : یازدهم                                     >>>>>>>>>>>>>>  یازدهم

علوم زمین شناسی : یازدهم / چهارم تجربی      >>>>>>>>>>>>>>  یازدهم / چهارم تجربی

گسسته : چهارم ریاضی                                     >>>>>>>>>>>>>>  چهارم ریاضی

ادبیات فارسی : دهم / یازدهم                            >>>>>>>>>>>>>>  دهم / یازدهم

ادبیات فارسی : چهارم انسانی                           >>>>>>>>>>>>>>  چهارم انسانی

عربی : دهم / یازدهم / چهارم انسانی                  >>>>>>>>>>>>>>  دهم / یازدهم / چهارم انسانی

فیزیک : دهم/ یازدهم ر - ت / چهارم                      >>>>>>>>>>>>>>  دهم/ یازدهم ر - ت / چهارم

تاریخ معاصر : یازدهم / چهارم انسانی                  >>>>>>>>>>>>>>  یازدهم / چهارم انسانی

تفکر و سواد رسانه ای : دهم                            >>>>>>>>>>>>>>  دهم

هندسه تحلیلی : چهارم                                     >>>>>>>>>>>>>>  چهارم

فلسفه و منطق : چهارم انسانی                         >>>>>>>>>>>>>>  چهارم انسانی

آمادگی دفاعی : دهم                                        >>>>>>>>>>>>>>  دهم

کار آفرینی : یازدهم                                            >>>>>>>>>>>>>>  یازدهم
ســـــــــــــــــــــــــــــــوالات :                                                              پاســـــــــــــــــــــخنـــامه :