روش صحیح خلاصه برداری

 چرا اكثر شما براي امتحانات فشرده مشكل داريد ؟ چرا وقتي فاصله زماني بين امتحانات كم باشد شما دانش آموزان به كمبود وقت اعتراض مي كنيد؟ چرا در مسافرت ها و ... حاضر نيستيد كتابها ، جزوات ، درسنامه ها و دفتر تمرينات و كتاب كار خود را با آن حجم بالا در چمدان خود بگذاريد و همينطوري هم كه شده يك مرور را انجام دهيد و از وقت خود استفاده  درستي كنيد ؟ ...چرا وقتي حجم صفحات جزوه ، درسنامه و دفتر خود را مي نگريد ، از مرور و به حافظه بردن فرمولها منصرف مي شويد ؟ ... چگونه در روزهاي نزديك به امتحانات جامع (به ويژه كنكور) اين همه كتاب درسي را ، جزوه ها و تستها را مرور كنيد؟...از همه مهمتر چگونه ، هنگام تدريس دبير كه داريد گوش مي كنيد و جزوه مي نويسيد مي توانيد آن تمركز لازم را در يادگيري داشته باشيد؟ ... چه موقع مي توانيد اطلاعات وبانك مطالب درسي خود را چك كنيد كه كامل است و يا نواقصي دارد؟ و...


برای پیدا کردن راه حل این مطلب را دانلود کنید


روزگاری خوش وسرشار از موفقیت و پیروزی را برايتان آرزومندیم.     پایا مانا